Comanda de Granyena

Kastro Graiana / Castell de Granyena

(Granyena de Segarra, Segarra)

Comanda de Granyena
Comanda de Granyena

El castell es troba esmentat per primer cop l'any 1054, quan Ramon Berenguer I va donar el lloc de Granyena per la seva repoblació. El 1130 o 1131 Ramon Berenguer III va donar aquest castell als templers que hi van establir un punt de defensa de caràcter estrictament militar. Tot i que una comunitat ja hi residia el 1136, la comanda de Granyena no fou creada de manera efectiva fins al 1189. En extingir-se l'orde templer, el 1312 lloc va passar als hospitalers que el mantingueren fins ben entrat el segle XIX. A Granyena es conserva el castell templer i hospitaler, bé que molt modificat i arruïnat. Després de la darrera època com a comanda, aquest indret ha servit per tenir o bé acollir activitats ben diverses, cementiri, dipòsit d'aigua, residències...

Comanda de Granyena
Comanda de Granyena
Comanda de Granyena
Comanda de Granyena

El Mas de Bondia (Montornès de Segarra), vila closa donada el 1181 per Alfons el Cast a la comanda de Granyena
Comanda de Granyena
El Mas de Bondia
Comanda de Granyena
El Mas de Bondia

Bibliografia:
  • BONNEAUD, Pierre (2009). Dos encomiendas hosptitalàrias de la Segarra (Cervera y Granyena) a finales de la edad media. Miscel·lània cerverina, núm. 19
  • CARDONA, Ramon (2008). Intervenció arqueològica al castell de Granyena. Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • CATALÀ, Pere (1979). Els castells catalans. Vol. VI-1a part. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • FREEDMAN, Paul H. (1983). Els templers al castell de Granyena segons un document de l’Arxiu Episcopal de Vic. Ausa, núm. 105
  • FUGUET SANS, Joan (1997). Castell de Granyena. Catalunya romànica. Vol. XXIV: Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • FUGUET SANS, Joan (1997). Templers i hospitalers I. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.
  • PANCORBO, Ainhoa; VILA, Josep M. (2008). Estudi històric preliminar del castell de Granyena. Jornades de Treball del Grup de Recerques de les Terres de Ponent
  • RUSIÑOL CAMBRAY, Eric (2011). Casa rural i centre excursionista a Granyena de Segarra. Projecte/Treball Final de Carrera. Universitat Politècnica de Catalunya

Situació:
Vista aèria

El castell és a la part més altra de Granyena