Priorat de Santa Maria de Penardell

Pedardell / Petratello

(Pau, Alt Empordà)

Mas Penardell
Mas Penardell

El lloc de Petratello s’esmenta en un diploma de Lotari de l’any 982 en el que el monarca confirmava les possessions del monestir de Sant Pere de Rodes. Pel que fa a l’església, aquesta s’esmenta el 1217.

Santa Maria de Vilanera
Santa Maria de Vilanera
Fundat des de Penardell

El 1229 el monestir de Santa Maria de Roses intervenia en els afers d’aquesta església on havia una comunitat mixta, segurament donats, i la va reorganitzar establint la Regla de Sant Benet, mantenint però el caràcter doble amb Berenguer Sifred com a prior de la casa masculina i Ermessenda Sifred de la femenina. La comunitat masculina no hauria tingut continuïtat i en endavant només s’esmenten priores, possiblement els homes van integrar-se amb algun altre monestir de les rodalies. El priorat femení es va desenvolupar i consten diverses adquisicions efectuades per les monges. D’aquesta comunitat va sortir Fresca de Soler per fundar la nova casa de Santa Maria de Vilanera, el 1328.

L’any 1374 el proper monestir de Sant Miquel Ses Closes es va integrar amb aquest, acollint les tres monges que tenia i els seus béns. Sota la direcció de la priora Francesca Exelida (1396-1402) i segurament a causa de la seva decadència, la comunitat es va traslladar a Peralada on es fusionaria amb les canongesses agustinianes de Sant Bartomeu. La darrera priora, Agnès Fidella va conservar el títol a Peralada fins la seva mort, després del 1436. El lloc de Penardell hauria quedat deshabitat i va caure en ruïna, segurament amb les seves restes s’hauria bastit l’actual mas Penardell, durant els segles XVIII-XIX. No hi ha vestigis aparents de l’antic priorat.

Santa Maria de Vilanera
Sant Bartomeu de Peralada
On es va traslladar la comunitat de Penardell

Bibliografia:
  • BADIA I HOMS, Joan (1985). L’arquitectura medieval de l’Empordà. Vol. II-A. Girona: Diputació de Girona
  • BADIA I HOMS, Joan i altres (1989). Catalunya romànica. Vol. VIII. L’Empordà I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • CLAVAGUERA I CANET, Josep (1993). Santa Maria de Penardell, monestir medieval. A Revista de Girona. Núm. 156
  • MARQUÈS, Josep M. (1996). Set cenobis femenins de l’Empordà. Estudis del Baix Empordà. Vol. 15. Sant Feliu de Guíxols: Publicacions de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà

Situació:

El mas Penardell està situat al sud-oest de Pau