Monestirs
Monestirs de les
Illes Balears
Monestir de Cabrera. Cel·la del Pla de ses Figueres
< anterior Inici Espanya

Illes Balears

Ciutat de Mallorca / Palma

següent  >
castellano
cercador contacte facebook

Illes Balears
Cabrera

L’existència d’aquest antic monestir està documentada gràcies a una carta de Gregori el Gran dirigida al defensor Joan i datada l’any 603, en el document el papa esmenta que la comunitat d’aquell monestir situat a l’illa de "Capria, prop de Maiorica" portava una vida dissoluta i lliurada a diversos crims. Aquesta menció havia estimulat la seva localització però a causa de l’afectació militar de l’illa de Cabrera no es va poder investigar a fons fins la seva declaració com a Parc Nacional, l’any 1991. Els treballs arqueològics començats el 1999 i encara en curs, han permès identificar algunes restes d’aquell monestir situat al fons del port natural de l’illa, al Pla de ses Figueres on s’ha treballat i estudiat diversos indrets que han aportat el descobriment d’una necròpolis i altres construccions relacionades amb el monestir i que caldria datar entre els segles V i VII.

Cabrera
Restes del monestir de Cabrera, al fons de la badia

Bizantí

 

Cabrera
El port de Cabrera. Al fons, el Pla de ses Figueres
on es trobava el monestir
Cabrera
Monestir de Cabrera
Necròpolis

A la necròpolis s’hi ha trobat l’anomenat "taller de porpra". No s’ha trobat, de moment, l’església que havia de tenir el monestir. En una zona més allunyada, a tocar del mar, hi ha el jaciment conegut com "factoria de salaons" de la mateixa època. En altres indrets de l’illa s’han localitzat alguns ermitatges que segurament caldria relacionar amb el cenobi del Pla de ses Figueres. Aquest lloc és un bon exemple d’un assentament relacionat amb el conjunt de cases monàstiques establertes en època del monacat primitiu en petites illes, llocs que proporcionaven l’aïllament necessari i propi d’aquells centres cenobítics. La relativa proximitat d’aquestes illes amb les zones habitades de terra ferma ajudaven el seu manteniment.

Cabrera
Monestir de Cabrera
Necròpolis

Cabrera
Monestir de Cabrera
Necròpolis
Cabrera
Monestir de Cabrera
Necròpolis

Cabrera
Cabrera
La "factoria de salaons"

Bibliografia:
- ÀLVAREZ, Aureli i altres (2011). Primers resultats dels estudis dels elements marmoris del jaciment de l'Antiguitat Tardana del Pla de Ses Figueres de l'illa de Cabrera. Bolletí de la Societat Arqueológica Lul·liana. Palma
- MORENO, Jorge; AMENGUAL, Pep (2006). Home i natura. Cabrera. Dypsa
- RIERA RULLAN, Mateu i altres (2014). El monestir de Cabrera. Ajuntament de Palma
- RIERA RULLAN, Mateu (2016). Arqueologia d’una instal·lació monacal primerenca a l’arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) (segles V-VIII dC) restes arquitectòniques, de producció, ceràmica i altres materials arqueològics
 

Situació:

Les restes del monestir es troben a l'illa de Cabrera

Baldiri B. - Maig de 2017