Convent del Carme de Tria

Couvent des Carmes de Trie

(Trie-sur-Baïse / Tria de Baïsa, Alts Pirineus)

El Carme de Tria
El Carme de Tria

Hom desconeix quan es va fundar aquest convent carmelita, potser durant la segona meitat del segle XIV, cal tenir en compte que la bastida de Tria s’havia establert a partir de l’any 1323. Del convent només es conserva l’església, però el lloc és conegut pel seu claustre, que cal datar entre els anys 1484 i 1490.

El Carme de Tria
El Carme de Tria

L’any 1571 els hugonots el van assaltar i va quedar destruït, el 1582 les restes del claustre foren adquirides per l’abadia benedictina de Saint-Sever-de-Rustan, que també havia patit pèrdues. Hom creu que en aquell moment es van traslladar 28 capitells a Saint-Sever, que més endavant es van portar a Tarba, als jardins Massey. D’altra banda, a partir del 1630, els carmelites van refer el claustre amb les peces que restaven. Després de la Revolució i supressió del convent, un total de 18 capitells es van vendre i ara es conserven a The Cloisters, de Nova York.


Capitells del claustre de Tria conservats a The Cloisters de Nova York
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters
El Carme de Tria / The Cloisters

Bibliografia:
  • BASCLE DE LAGRÈZE, Gustave (1863). Histoire religieuse de la Bigorre. París: Hachette
  • BRUGEAT, Céline (2014). The St. Cosmas and St. Damian capital, a Pyrenean sculpture at the Walters Art Museum. The journal of the Walters Art Museum, vol. 72
  • CAZANAVE, A. (1953). Le cloître de Trie. Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Tarba
  • GAYON, Jean (1996). Un prêtre bigourdan polygraphe: Le chanoine Joseph Dulac (1827-1897). Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées. Tarbes

Situació:
Vista aèria

Tria és a llevant de Tarba, en direcció Tolosa de Llenguadoc