Monestirs
Monestirs de les
Illes Balears
Monestir de la Puríssima Concepció de Sineu
Concepcionistes de Sineu
< anterior Inici Espanya

Illes Balears

Sineu

següent  >
castellano
cercador contacte facebook

Illes Balears
Mallorca: Part Forana

El 1557 Francina de Puigdorfila va posar els fonaments per la fundació del monestir de concepcionistes de Sineu amb la donació d’un terreny amb la finalitat d’implantar una nova casa monàstica. D’altra banda es va aconseguir l’antic palau reial com a seu del futur monestir, edifici que en aquell moment es trobava en mal estat de conservació. Inicialment es va pactar un lloguer però el 1580 es va demanar al rei la seva donació, cosa que es va fer realitat el 1583. La primera comunitat estava formada per monges vingudes de Santa Margalida de Palma: Anna Puigdorfila, Ursula Cotoner i Maria Anna Axertell que van arribar a Sineu el mateix 1583, poc abans de la donació reial. La casa en aquell moment seguia la Regla de Sant Agustí.

Concepció de Sineu
Església de la Concepció de Sineu

Canongesses
agustinianesConcepcionistes
franciscanes
 

Magdalena
El monestir de Sineu
Il·lustració de Die Balearen (1897)
The British Library
Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu

Abans d’acabar aquell any ja hi havien ingressat altres religioses, entre les quals Margalida Sant Joan, procedent del monestir de Santa Magdalena de Palma. El 1585 va arribar també una nova monja procedent d’un altre monestir, era Caterina Rossell, de Sant Jeroni de Ciutat. El 1586 la comunitat va adoptar els costums de les concepcionistes franciscanes, orde fundat el 1484 a Toledo per Beatriz de Silva tot i que es va posar sota la jurisdicció del bisbe de Mallorca en lloc de la dels franciscans. El 1623, monges d’aquesta casa van sortir per fundar un nou monestir a Maó. Després de les limitacions imposades a causa de les normes desamortitzadores de la primera meitat del segle XX, el monestir va mantenir la seva continuïtat però en dates recents el nombre de monges havia minvat de manera considerable i es va haver de clausurar el 2016.

Concepció de Sineu
Porta de l'església de la Concepció

Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu

Bibliografia:
- MURRAY, Donald G.; PASCUAL, Aina; LLABRÉS, Jaume (1992). Conventos y monasterios de Mallorca. Historia, arte y cultura. Palma: Olañeta Ed.
- ROTGER, Joan (1982). Les monges del Palau de Sineu. Petra: Apóstol y Civilizador
 

Situació:

El monestir es troba al centre de la vila de Sineu

Baldiri B. - Maig de 2017