Monestir de la Immaculada Concepció de Sineu

Palau de Sineu / Concepcionistes de Sineu

(Sineu, Part Forana, Mallorca, Illes Balears)

La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu

El 1557 Francina de Puigdorfila va posar els fonaments per la fundació del monestir de concepcionistes de Sineu amb la donació d'un terreny amb la finalitat d'implantar una nova casa monàstica. D'altra banda, es va aconseguir l'antic palau reial com a seu del futur monestir, edifici que en aquell moment es trobava en mal estat de conservació. Inicialment, es va pactar un lloguer, però el 1580 es va demanar al rei la seva donació, cosa que es va fer realitat el 1583.

La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu

La primera comunitat estava formada per monges vingudes de Santa Margalida de Palma: Anna Puigdorfila, Úrsula Cotoner i Maria Anna Axertell que van arribar a Sineu el mateix 1583, poc abans de la donació reial. La casa en aquell moment seguia la regla de Sant Agustí. Abans d'acabar aquell any ja hi havien ingressat altres religioses, entre les quals Margalida Sant Joan, procedent del monestir de Santa Magdalena de Palma. El 1585 va arribar també una nova monja procedent d'un altre monestir, era Caterina Rossell, de Sant Jeroni de Ciutat.

El 1586 la comunitat va adoptar els costums de les concepcionistes franciscanes, orde fundat el 1484 a Toledo per Beatriz de Silva, tot i que es va posar sota la jurisdicció del bisbe de Mallorca en lloc de la dels franciscans. El 1623, monges d’aquesta casa van sortir per fundar un nou monestir a Maó. Després de les limitacions imposades a causa de les normes desamortitzadores de la primera meitat del segle XIX, el monestir va mantenir la seva continuïtat, però a començament del segle XXI, el nombre de monges havia minvat de manera considerable i es va haver de clausurar el 2016.

La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
La Concepció de Sineu
Il·lustració de Die Balearen (1897)

Bibliografia:
  • RIPOLL, Lluís; FERRÀ, Joan M. (1990). Ses Monges Tancades. Consell Insular de Mallorca
  • ROTGER, Mn. J. (1982). Les monges del Palau de Sineu. Petra: Apóstol y Civilizador

Situació:
Vista aèria

El monestir és al centre de la vila de Sineu