Possibles eremitoris dels Prats de Rei

Seguers / Cal Sanç / Fornot del Collet dels Pastors / Cal Damià

(els Prats de Rei, Anoia)

Eremitori de Seguers
Eremitori de Seguers, o Fornot de Cal Sanç

En diferents indrets del terme dels Prats de Rei es localitzen diversos habitacles de característiques similars excavats a la roca, que s'ha considerat que podria tractar-se d'antics eremitoris tot i les prevencions que cal tenir en aquesta mena d'afirmacions. De fet, podria tractar-se de petits refugis o cabanes de pastors que, a més, són de difícil datació. En el territori reben el nom de fornots considerant-los antics forns de pa.

Eremitori de Seguers
Eremitori de Seguers

Eremitori de Seguers, o Fornot de Cal Sanç

És el més complex. Consta d'una fornícula excavada a la roca que tenia adossat un habitacle del qual es conserva alguna resta de mur aixecat per cobrir l'espai entre el rocam. En aquest espai la pedra ha estat treballada per eliminar les irregularitats i presenta forats per encaixar les bigues que en algun moment van cobrir-lo i fer-lo habitable. Està situat al lloc de Seguers, a llevant, una mica més enllà del cementiri.

Eremitori de Seguers
Eremitori de Seguers
Eremitori de Seguers
Eremitori de Seguers

Fornot del Collet dels Pastors

Es tracta d'una simple fornícula excavada en una roca situada en una pineda, al Coll dels Pastors, al sud de Sant Pere Sallavinera i prop de la carretera.

Collet dels Pastors
Fornot del Collet dels Pastors
Collet dels Pastors
Fornot del Collet dels Pastors
Collet dels Pastors
Abric prop del Fornot del Collet dels Pastors

Forn de Cal Damià
Forn de Cal Damià

Forn de Cal Damià

Buit excavat en una roca amagada entre la vegetació. Està situat a llevant de Sant Pere Sallavinera i prop d'una granja, just al límit del terme amb Aguilar de Segarra (Bages).


Bibliografia:
  • ENRICH HOJA, Jordi (1989). Tres conjunts d'habitacle alto-medieval a l'Alta Segarra (Anoia-Bages, Barcelona). Empúries, núm. 48-50
  • ENRICH HOJA, Jordi (1992). Habitacles, ermitatges i necròpolis de Seguers. Catalunya romànica. Vol. XIX. El Penedès, l’Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana

Situació:

Els eremitoris o fornots es troben distribuïs pel terme dels Prats de Rei