Monestirs de
Catalunya

Frares del sac

Convent dels Frares del Sac de Barcelona
< anterior Inici Catalunya Barcelonès Barcelona següent >
castellano
cercador contacte facebook

Barcelona / Casc antic

Els Germans de la Penitència de Jesucrist (els frares del sac) es van establir a la ciutat de Barcelona en un convent situat a l’interior de la muralla que s'havia aixecat durant el segle XIII, concretament a la plaça de Santa Anna, actualment avinguda del Portal de l’Àngel. El lloc era propietat dels frares del sac al menys des del 1261 (haurien arribat a Barcelona el 1260) i ens els anys següents van anar adquirint algunes finques adjacents i aixecant el convent amb els donatius que rebien dels fidels. En aquest sentit cal esmentar que l’establiment d’aquests frares mendicants tenia força popularitat i rebien almoines suficients per permetre la seva manutenció i desenvolupament. Malgrat l’escassetat de documentació a causa de la seva ràpida desaparició, els documents que en fan referència deixen entreveure una comunitat àmplia, culta i curosa amb els seus afers.

Montsió
Claustre del convent de Montsió,
en el lloc de l'antic convent dels frares del sac
Gravat publicat el 1854
Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona

La seva curta existència amb prou feines els va permetre establir-se adequadament i sembla que Jaume I els va ajudar econòmicament, tot i que això no és tant rellevant com en el cas dels altres ordes mendicants establerts des de molt abans a la ciutat. La seva situació econòmica els va permetre fins i tot fer un préstec a la Corona, l’any 1264, per finançar una campanya militar i alhora continuar amb la construcció del seu convent. El 1271 demanaren diners en préstec i deixaren com a garantia una sèrie de llibres de la seva biblioteca, el seu detall permet conèixer la riquesa d’aquesta.

La supressió d’aquest orde mendicant arran del que es va establir al concili de Lió del 1274, no degué tenir efectes immediats a la ciutat de Barcelona, el mateix orde mantenia l’esperança de que l’Església reconsiderés la seva decisió. Encara van formalitzar alguna compra i el 1277 mantenia una comunitat de vuit membres. Segons el que s’havia establert en el decret de supressió, els béns de les comunitats de frares del sac es liquidarien un cop s’extingís cada comunitat (per la mort dels seus membres o la incorporació a altres ordes monàstics).

Frares del sac de Barcelona
El Portal de l'Àngel, lloc de l'antic monestir


Hom coneix amb detall el cas d’un frare que es va passar a l’orde militar de Sant Jaume de l’Espasa i va demanar també el traspàs del patrimoni aportat per ell als frares del sac. A Barcelona es va establir un pacte entre els Germans de la Penitència i els cavallers de Sant Jaume qual les propietats dels primers passaria a ésser compartida amb l'orde militar i quan els frares del sac s’extingissin definitivament aquests darrers en serien els únics propietaris. En cas que l’Església reconsiderés la supressió, les propietats retornarien al frares del sac.

Frares del sac de Barcelona
Plafó de rajola que recorda els frares del sac
Carrer d'Espolsa-sacs de Barcelona


Aquesta situació es va mantenir fins que el 1293 els cinc darrers frares del sac van signar la fusió de la seva comunitat amb la canònica de Santa Eulàlia esdevenint canonges agustinians, la comunitat de Santa Eulàlia aprofitaria el nou convent dels frares del sac de la plaça de Santa Anna, on es traslladaria, deixant l’anterior establiment situat en un lloc insalubre i sense condicions d’habitabilitat. Una butlla de Bonifaci VIII (1295) va autoritzar el trasllat dels canonges de Santa Eulàlia i la venda de l’antic convent, fet que no es va fer efectiu a causa de diferències en la valoració del convent fins el 28 de setembre de 1308. El 1423, les dominiques de Sant Pere Màrtir (Montsió) van establir-se en aquest mateix lloc, quan els canonges que l’ocupaven es van fusionar amb Santa Anna i s’hi van traslladar.

Frares del sac de Barcelona
Carreró d'Espolsa-sacs


Bibliografia:
- FELIU, Lluís G. El monestir de frares de la Peniténcia de Jesucrist de Barcelona (1260-1293). A Analecta Sacra Tarraconensia. Vol. X. Barcelona: Biblioteca Balmes, 1934
- BURNS, Robert. The Friars of the Sack in Barcelona: Financial and Pastoral. A Anuario de Estudios Medievales. Núm. 28. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1998

 

Situació:

El convent dels frares del sac es trobava a la plaça de Santa Anna, actualment desaparegut 

 

Situació del convent a la Barcelona
de començament del segle XVIII

Santa Maria de Montsió
   
Baldiri B. - Març de 2012 / Actualitzat juliol de 2018