Monestir de Santa Maria de Valldonzella

Val Donzela / Santa Margarida

(Barcelona, Barcelonès)

Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
El primer monestir a Collserola

Hi ha constància que el monestir de Sant Cugat va rebre el 1147 la donació de l’església de Valldonzella, situada a la vall del mateix nom que desguassa al Llobregat, a la parròquia d’Olorda, en un extrem de la serra de Collserola. Possiblement llavors ja tenia una petita comunitat femenina.

Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
El primer monestir a Collserola

A començament del segle XIII es troben diverses donacions a favor d’aquest lloc (també conegut com Santa Margarida de Valldonzella) on hi consta ja documentalment l’existència d’una comunitat de donades. En un document datat el 1218 es parla ja d’un monestir, que devia estar organitzat segons alguna regla indeterminada, i el nom de la seva priora: Ermesenda de Morera. No és fins més tard, el 29 de març de 1226, que amb l’impuls del bisbe de Barcelona, Berenguer de Palou (1212-1241), es va imposar la regla cistercenca a l’establiment, deixant-lo sota la jurisdicció del mateix bisbat i la tutela del monestir de Santes Creus.


El segon establiment, extramurs de la ciutat de Barcelona (desaparegut)

Després de l’acte fundacional hom va intentar portar monges d’un altre monestir ja en funcionament com a guia de la nova comunitat, això no va resultar fàcil i no fou fins el 1237 que es va formalitzar degudament la fundació, amb la seva primera abadessa, Berenguera de Cervera. Aviat van sorgir alguns inconvenients malgrat la bona marxa del centre: a mitjan del segle XIII les monges es van veure obligades a refugiar-se a la ciutat a causa de la guerra civil. Segurament a causa d’això, la comunitat va ser autoritzada a adquirir un lloc més proper a Barcelona per edificar un nou monestir.

Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
El monestir de Valldonzella a la Creu Coberta
Detall d'un dibuix d'Anton Van der Wyngaerde (1563)
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
Detall d'un plànol de les rodalies de Barcelona, sense data ni nautor, potser de começaments del sXVIII, quan ja s'havia enderrocat
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Valldonzella va rebre la donació d’un terreny proper al portal de Sant Antoni, extramurs i conegut com la “Creu Coberta” o també “Coll dels Forcats”. El 1263 es va posar la primera pedra del nou edifici en una cerimònia a la que va assistir Jaume I, el qual també va fer una important donació econòmica per a les obres. El 1269 la comunitat es va traslladar al nou lloc, sense encara poder disposar de l’església; utilitzaven una capella provisional mentre aquella era en construcció. L’any 1462 les monges es van veure obligades una altra vegada a deixar el monestir per refugiar-se a la ciutat, ara al Palau Reial Menor. Van poder retornar a Valldonzella el 1464 trobant el monestir malmès.

A començament del segle XVII la casa va passar per una certa decadència; les visites reials havien minvat i la comunitat, que fins llavors només havia acceptat a filles de la noblesa, va optar per admetre noies d’altres classes socials. Amb motiu dels aldarulls que tenien lloc a Barcelona i les seves rodalies arran de la guerra dels Segadors, el 1640 les monges es van veure obligades de nou a deixar el monestir, que no van poder recuperar fins el 1643. El 1651, les autoritats de la ciutat van ordenar a totes les comunitats establertes fora de la muralla que es traslladessin al seu interior. La majoria de monges de Valldonzella van tornar al Palau Reial Menor, altres es van refugiar a les cases familiars. El 1652 el monestir de Valldonzella, que segurament s’havia fortificat com a defensa de ciutat, fou atacat i va quedar en ruïnes.

Santa Maria de Valldonzella
Batalla de Montjuïc (1641)
Gravat d'Antoni Roca Sallent, s XIX
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Santa Maria de Valldonzella
Possiblement Santa Maria de Valldonzella en ruïnes
(Camí de Sants a Barcelona amb Montjuïc al fons)
Adolphe Delamare, sXIX
Museu Nacional d'Art de Catalunya

Davant la impossibilitat de retornar al monestir, hom va prendre la determinació de que les monges passessin a ocupar el priorat cistercenc de Natzaret, que llavors estava en plena decadència, amb només un monjo. El 1660 es va signar un acord provisional entre els dos monestirs i el 1670 es va formalitzar una permuta amb la finalitat de fer-lo definitiu. Segons aquesta operació, la propietat de Natzaret va passar a les monges, mentre que els cistercencs van quedar-se amb els terrenys de Valldonzella, entre altres pactes.


El tercer establiment, a l'antic priorat de Natzaret (desaparegut)

A començament del segle XIX retornaren amb força les dificultats al monestir, la comunitat subsistia amb penes i treballs evitant els intents d’enderroc del lloc arran de la seva situació prop de la muralla. El 1814 les monges foren desallotjades i acollides  en el monesti  de les caputxines de Mataró. Seguidament es va procedir a la demolició de l’edifici. El 1814, quan les comunitats van poder retornar als seus convents, les monges de Valldonzella no ho van poder fer per tenir-lo completament en ruïnes. Van aixoplugar-se en una casa mentre intentaven la seva reconstrucció. Van començar una modesta obra que es va inaugurar el 1827, tot i no estar acabada. El 1835 es va exclaustrar i les monges es van dispersar altra vegada. Valldonzella fou lliurat a la Casa de Caritat.

Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
Portal d'entrada al recinte del monestir
Única resta aparent del tercer emplaçament
Santa Maria de Valldonzella
Planta de Santa Maria de Valldonzella
Segons Miquel Garriga i Roca (1858)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Valldonzella Puel·les
Santa Maria de Valldonzella
Situació del monestir en un plànol actual de l'indret
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
Després de l'obertura del carrer Joaquim Costa
Fotografia de Josep Brangulí (1909) a Calaix
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
Efectes de la Setmana Tràgica (1909) en el monestir
Postal antiga, col·lecció particular
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
Efectes de la Setmana Tràgica (1909) en el monestir
Postal antiga, col·lecció particular

El monestir en l'actualitat
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
El monestir actual

Encara hi van poder retornar el 1847, restaurant-lo, però després es va obrir el carrer Joaquim Costa (1862), emportant-se pel davant una part dels terrenys. Valldonzella va patir els efectes de la Setmana Tràgica, el que va comportar el saqueig, l’incendi del lloc i la dispersió de les 45 monges que llavors tenia la comunitat. Aquesta es va aplegar en una casa a la Sagrera, mentre es procedia a cercar un nou lloc per tornar a aixecar el cenobi. Es va adquirir una finca al Tibidabo amb l’ajut econòmic de la venda dels solars del convent derruït. L’obra es va fer amb rapidesa i el 1913 ja es va poder ocupar, tot i que la construcció encara continuava segons projecte de l’arquitecte Bernardí Martorell. Valldonzella encara hauria de patir els efectes de la guerra Civil. La comunitat cistercenca encara es manté activa en aquest lloc.

Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
El monestir actual
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
Interior de l'església
Fotografia de Bob Masters, a Calaix
Santa Maria de Valldonzella
Santa Maria de Valldonzella
El claustre
Fotografia de Bob Masters, a Calaix

Bibliografia:
 • ALBACETE, Antoni; GÜELL, Margarida (2013). El reial monestir de Santa Maria de Valldonzella (1147-1922). Barcelona. P. Abadia de Montserrat
 • ALBACETE, Antoni; GÜELL, Margarida (2015). Com patiren la guerra de Successió les monges de Santa Maria de Valldonzella?. L'església a Catalunya durant la guerra de Successió. Barcelona: P. Abadia de Montserrat
 • DESCONEGUT (1944). VII centenario del Real Monasterio de Santa Maria de Valldoncella. Barcelona 1237-1937. Barcelona
 • DESCONEGUT (1963). Santa Maria de Valldoncella. Cincuentenario del nuevo monasterio (1913-1963). Barcelona
 • ALTISENT, Agustí (1974). Història de Poblet. Abadia de Poblet
 • GAVÍN, Josep M. (1993-98). Inventari d'esglésies. Vol. 26 i 29. Barcelonès (Barcelona Capital I i IV). Barcelona: Arxiu Gavín
 • MAS, Josep (1902). Notes històriques del monestir de Santa Maria de Valldonzella de Barcelona. Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,vol. 1/6
 • PAGÈS, Montserrat (1992). Santa Maria de Valldonzella. Catalunya romànica. Vol. XX. Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • PAULÍ MELÉNDEZ, Antoni (1972). Santa Maria de Valldonzella. Emporium. Barcelona
 • PI Y ARIMON, Andrés Avelino (1854). Barcelona antigua y moderna. Tomo 1. Barcelona: T. Gorchs

 • Enllaç ↗ : Claustra

Situació:
Vista aèria

1 - El primitiu Valldonzella és a Olorda, al nord del terme de la ciutat de Barcelona
2 - El monestir de la "Creu Coberta" ha desaparegut. Estava situat a l'encreuament de la Gran Via amb Viladomat
3 - El tercer monestir de Valldonzella era al centre històric de Barcelona, prop de l'actal plaça Universitat
4 - L'actual monestir és a la falda del Tibidabo

Vista aèria

Situació del tercer monestir a la Barcelona de començament del segle XVIII