Monestir de la Presentació de Vic

Les Davallades / Carmelites Calçades de Vic

(Vic, Osona)

La Presentació de Vic
La Presentació de Vic, o les Davallades
Postal antiga. Col·lecció particular

El monestir de monges carmelites calçades de Vic es va fundar gràcies a la iniciativa del canonge Francesc Llucià de Codina, que l’any 1660 va deixar els seus béns per finançar la fundació d’una nova casa a Barcelona. L’any següent, el marmessor de l’herència va aconseguir la seva modificació, autoritzant l’erecció de la nova casa a qualsevol lloc de Catalunya.

La Presentació de Vic
La Presentació de Vic, enderrocat el 1936
Fotografia publicada a El monasterio de la Encarnación...

Després de descartar la ciutat d’Olot, hom va pensar en Vic i un cop obtingudes les llicències oportunes, el monestir fou fundat el 1663 i dedicat a la Presentació de la Mare de Déu. Es van triar uns terrenys situats en el lloc conegut com les Davallades, extramurs, a ponent de la muralla. L’obra del monestir va començar el 1664 però la comunitat no s’hi va traslladar fins el 1683, aquelles primeres monges procedien del monestir de l’Encarnació de Barcelona i del Carme de Vilafranca i van portar també les despulles del fundador, Francesc Llucià de Codina, que havia estat enterrat al monestir de Barcelona. L’església es va aixecar en els anys següents i es va inaugurar el 1741. Aquella església i monestir van desaparèixer el 1936, el 1939 es van vendre el terrenys que havia ocupat el monestir i es va aixecar un de nou en un altre indret.

La Presentació de Vic
La Presentació de Vic
El monestir a Plano de la ciudad de Vich (1863)
Institut Cartogràfic de Catalunya

Bibliografia:
  • GAVÍN, Josep M. (1984). Inventari d'esglésies. Vol. 15. Osona. Barcelona: Arxiu Gavín
  • JUNYENT, Eduard. La ciutat de Vic i la seva història. Barcelona: Curial, 1980
  • PAULÍ MELÉNDEZ, Antonio. El monasterio de “La Encarnación” MM. Carmelitas, de Barcelona 1649-1949. Barcelona, 1951
  • SALARICH, Joaquin. Vich, su historia, sus monumentos, sus hijos y sus glorias. Vic: Soler Hermanos, 1854
  • SOLÀ BUSQUETS, Pere i altres (2018). POUM Vic. Catàleg de béns a protegir del municipi (vol. 6). Ajuntament de Vic
  • VELASCO, BAYÓN, Balbino (1992). Historia del Carmelo español. Vol. II. Roma: Institutum Carmelitanum

Situació:

Desaparegut. El monestir era a ponent del nucli antic de Vic, extramurs