Comanda de Sant Joan de Jerusalem

Comanda de l’Hospital de Barcelona / Monestir de la Mare de Déu d’Alguaire i Sant Joan de Jerusalem

(Barcelona, Barcelonès)

Sant Joan de Jerusalem
Comanda de l'Hospital de Barcelona
Portada de l'església de Sant Joan de Jerusalem

Tot i que hi ha indicis de la seva existència de la comanda hospitalera de Barcelona des de mitjan del segle XII, no és fins a les acaballes d'aquest segle que es comencen a trobar documents relatius a les seves actuacions. Inicialment sembla que bàsicament va tenir funcions de caire administratiu.

Sant Joan de Jerusalem
Comanda de l'Hospital de Barcelona
Interior de l'església de Sant Joan de Jerusalem

El 1202 els hospitalers van adquirir uns terrenys al torrent de Merdançà, després Riera de Sant Joan i ara reurbanitzat i convertit en la Via Laietana, lloc on van aixecar la seva casa, que ja era en funcionament el 1208 malgrat els entrebancs que van tenir amb l’autoritat episcopal. Tot i estar situat a la ciutat de Barcelona, no tingué mai massa pes dins el món de l’Hospital. El 1317 els hospitalers es van beneficiar de l’extinció de l’orde del Temple, de qui van rebre un important patrimoni que van administrar des d’aquí. Al segle XVI aquesta casa també va acollir la seu del superior (el gran prior) del Priorat de Catalunya.

Per un altre costat, el 1684 les monges santjoanistes d’Alguaire (Segrià) van demanar el trasllat a Barcelona a causa del mal estat del seu monestir, lloc on ja havien estat uns anys a causa de la guerra, el desplaçament fou autoritzat el 1696 i es va fer realitat el 1699, no sense oposició, tant dins com fora de la comunitat. Llavors la comunitat hospitalera masculina de Barcelona era molt reduïda i va deixar la casa que en endavant va quedar ocupada per les monges d’Alguaire, a més de continuar sent la seu del Priorat de Catalunya. Les monges van fer-se amb la propietat definitiva del convent el 1758 i van poder portar a terme obres d’envergadura.

Sant Joan de Jerusalem
Comanda de l'Hospital de Barcelona
Sant Joan de Jerusalem convertit en museu
La Ilustración Española y Americana (1873)
Sant Joan de Jerusalem
La comunitat femenina d'Alguaire
Representada a la capella de
la Mare de Déu de Merli (Alguaire, Segrià)

El 1835 les hospitaleres es van veure obligades a abandonar la casa. El 1840 s'hi va inaugurar una biblioteca i el Museo Provincial de Antigüedades. El 1859 les monges encara hi van poder tornar, fins que el 1869 foren expulsades definitivament. El 1882 va començar l'enderroc del convent, la capella va perdurar fins el 1886, data en que fou oberta la Via Laietana. La llinda del portal, amb l'escut del prior Josep de Villalonga és ara a la porta posterior de l'església de Santa Madrona. Després de canvis diversos, el 1976 les monges es van traslladar al Monestir de la Mare de Déu d’Alguaire i Sant Joan de Jerusalem, a Valldoreix, on el 1980 van acollir la comunitat santjoanista de Sixena que en els anys següents va vendre a la Generalitat de Catalunya bona part del seu patrimoni artístic, ara motiu de litigi amb l’Ajuntament de Sixena i el Gobierno de Aragón. El 2007 la reduïda comunitat va haver de tancar la casa per traslladar-se al monestir San Juan de Acre, a Salinas de Añana (Gesaltza-Añana, Àlaba).

Sant Joan de Jerusalem
Plànol de la casa dels hospitalers (Museo de Antigüedades)
Segons Miquel Garriga i Roca (detall, 1858)
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Sant Joan de Jerusalem Sant Joan de Jerusalem
Superposició del convent amb el plànol actual de la zona
Sant Joan de Jerusalem
Portal de Sant Joan de Jerusalem
Ara porta posterior de Santa Madrona
Sant Joan de Jerusalem
Portal de Sant Joan de Jerusalem
Llinda amb l'escut del prior Josep de Villalonga

Bibliografia:
  • CARRERAS CANDI, Francesch (1913). La Via Layetana. Barcelona: Atles Geogràfich
  • DURAN I SANPERE, Agustí (1973). Barcelona i la seva història. La formació d'una gran ciutat. Barcelona: Curial
  • FUGUET SANS, Joan (1992). El convent de l’Hospital de Sant Joan. Catalunya romànica. Vol. XX El Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • FUGUET SANS, Joan (2005). Templers i hospitalers, IV. Guia de la Catalunya Vella, el Penedès, els comtats del Rosselló i Mallorca. Barcelona: Rafael Dalmau Ed.
  • GAVÍN, Josep M. (1993-1996). Inventari d'esglésies. Vol. 26 i 27. Barcelonès II (Barcelona Capital I). Barcelona: Arxiu Gavín
  • MIRET I SANS, Joaquim (reed. 2006). Les cases de templers i hospitalers a Catalunya. Lleida, Pagès Editors
  • MIRET Y SANS, Joaquim (1899). Notícia històrica del Monestir d'Alguayre. Barcelona: L’Avenç
  • PAULÍ MELÉNDEZ, Antonio (1951). El Real Monasterio de Ntra. Sra. de Alguaire y San Juan de Jerusalén de Barcelona. Barcelona: Bartres
  • PI Y ARIMON, Andrés Avelino (1854). Barcelona antigua y moderna. Tomo 1. Barcelona: T. Gorchs

Situació:

1 - La comanda era prop de l'encreuament de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral
2 - Església de Santa Madrona

Vista aèria

Situació de la comanda a la Barcelona de començament del segle XVIII