Abadia de Bonnefontaine
Priorat de Donchery
Abadia d'Elan
Abadia de Lavaldieu
Cartoixa de Mont-Dieu
Abadia de Mouzon
Priorat de Neuvy
Priorat de Rethel

Altres llocs:
Abadia de Longwť
Abadia de Signy