San Salvador de Bergondo
- Monasterios de Betanzos
San Francisco de Betanzos
Santo Domingo de Betanzos
San Miguel de Breamo
San Xoán de Caaveiro
Santa María de Cambre
San Salvador de Cinis, Cins, o Cines
Santa María de Mezonzo
Santa María de Monfero
San Xulián de Moraime
San Martiño de Ozón
- Monasterios de Santiago de Compostela
San Paio de Antealtares
San Martiño Pinario
Santa María la Real de Sar
Sannta María de Conxo
San Francisco de Santiago de Compostela
Santa Clara de Santiago de Compostela
Santo Domingos de Bonaval
San Pedro de Soandres
Sobrado dos Monxes
Santo Antolín de Toques
San Martiño de Xubia