San Salvador de Bergondo
- Monestirs de Betanzos
San Francisco de Betanzos
Santo Domingo de Betanzos
San Miguel de Breamo
San Xoán de Caaveiro
Santa María de Cambre
San Salvador de Cinis, Cins, o Cines
Santa María de Mezonzo
Santa María de Monfero
San Xulián de Moraime
San Martiño de Ozón
- Monestirs de Santiago de Compostel·la
San Paio de Antealtares
San Martiño Pinario
Santa María la Real de Sar
Sannta María de Conxo
San Francisco de Santiago de Compostel·la
Santa Clara de Santiago de Compostel·la
Santo Domingos de Bonaval
San Pedro de Soandres
Sobrado dos Monxes
Santo Antolín de Toques
San Martiño de Xubia